معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • گیر و گور مشکلات جوانان؛ مقصر را پیدا کنید

    گیر و گور مشکلات جوانان؛ مقصر را پیدا کنید

    قریب به ۳۰ سال از تشکیل شورای عالی جوانان و ۲۰ سال از تشکیل ستاد ملی ساماندهی امور جوانان‌ می گذرد اما علیرغم مصوباتی که مسئولان گزارش آن را می دهند، شاهد برنامه اجرا شده درخور توجهی در حوزه جوانان نیستیم و این روند پر دست انداز تکرار می شود.