مژگان عباسلو

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • شاعری که بیش از یک سال با کروناست

    شاعری که بیش از یک سال با کروناست

    مژگان عباسلو با بیان روایتی تازه از رویارویی بیش از یک‌ساله خود با ویروس کرونا و شرح پیش‌بینی‌ای از ادامه روند مبارزه با این بیماری می‌گوید که دیگر همه تقریبا بی‌حس شده‌اند و او خیلی وقت است غزلی نگفته‌ است.