ناصرالدین شاه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • عبور تاریخ از پل مشیرالملک

    عبور تاریخ از پل مشیرالملک

    تردد در تاریخ همیشه به اشکال مختلفی صورت می‌گرفته و گاهی عارضه‌های طبیعی مسیر را برای رهگذران سخت می‌کرده است. بشر برای همه این مشکلات با تعقل و بهره‌گیری از خود طبیعت راهکارهایی ارائه و عملیاتی می‌کرد. رودخانه یکی از عارضه‌های طبیعی که در مسیر حرکت قرار می‌گرفته است که برای آن به مرور زمان پل طراحی و ساخته شد.