نشر دادکین

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • برای نجات "چگاسفلی"، کودکان نقاشی می‌کشند

    برای نجات "چگاسفلی"، کودکان نقاشی می‌کشند

    یک ناشر کتاب‌های میراث فرهنگی برای معرفی و حفاظتِ محوطه‌ی تاریخی "چگاسفلی"، با برگزاری مسابقه‌ی نقاشی از آثار به دست آمده در این محوطه توسط باستان‌شناسان، از کودکان خواست آن‌ها را نقاشی کند تا آثارشان در قالب کتابی منتشر شود.