هدیه ازدواج تامین اجتماعی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • روش بهره مندی از ۲۰ خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی+جزئیات

    روش بهره مندی از ۲۰ خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی+جزئیات

    با اجرای طرح ۳۰۷۰ (که از نوزدهم آبان ماه کلید خورده است)، دوشنبه هر هفته تعدادی از خدمات پرمراجعه سازمان تامین اجتماعی، بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق ثبت درخواست در سامانه ارائه می شود. قرار است در قالب این طرح و تا پایان بهمن ماه شمار خدمات غیرحضوری شده به ۳۰ مورد برسد و ۷۰ میلیون از بار مراجعه ۹۶ میلیونی به شعب تامین اجتماعی را بکاهد. تا کنون از ۲۰ خدمت غیرحضوری رونمایی شده است.

  • نحوه بهره مندی از ۸ خدمت غیرحضوری شده تامین اجتماعی؛ از هدیه ازدواج تا تکمیل سوابق

    نحوه بهره مندی از ۸ خدمت غیرحضوری شده تامین اجتماعی؛ از هدیه ازدواج تا تکمیل سوابق

    در راستای ایجاد سازمان تامین اجتماعی دیجیتال و بر اساس طرح ۳۰۷۰ که از نوزدهم آبان ماه کلید خورده قرار است تا بهمن ماه، دوشنبه هرهفته تعدادی از خدمات پرمراجعه این سازمان، بدون نیاز به مراجعه حضوری در دسترس قرار بگیرد. با اجرای این برنامه و غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت، ۷۰ میلیون از ۹۶ میلیون مراجعه به شعب تامین اجتماعی کاسته خواهد شد و به این ترتیب ۷۰ درصد خدمات این سازمان غیرحضوری می شود.