واعظ مهدوی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ۶۴ درصد خانوارهای ایرانی، حداقل یک بیمه شده دارند

    ۶۴ درصد خانوارهای ایرانی، حداقل یک بیمه شده دارند

    رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و معاون سابق وزیر رفاه با اشاره به موضوع عدالت در سلامت و ضرورت توجه به شاخص های توزیع خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور گفت: طبق یک بررسی آماری، در ۶۴ درصد خانوارهای ایرانی، به طور متوسط یک فرد بیمه شده وجود دارد که این نرخ در برخی استان ها مثل سمنان و یزد ۹۵ درصد و در برخی استان ها ۲۶ درصد است.