واکسن کرونا هنرمندان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • هنرمندان مشغول به کار در اولویت واکسن قرار بگیرند!

    هنرمندان مشغول به کار در اولویت واکسن قرار بگیرند!

    «وقت آن رسیده که با توجه به واکسینه شدن کادر درمانی و انجام تدریجی واکسیناسیون رده های مختلف از مشاغل پرخطر و سالمندان و همچنین بهبود در روند تامین واکسن های مورد نیاز(خارجی و داخلی)، مسئولان ذیربط در وزارت بهداشت و ستاد کرونا، با نگاهی ویژه به هنرمندان و عوامل پروژه های در حال تولید، این جمع محدود را در تعامل با خانه سینما شناسایی کرده و بی اعتنا به سن عوامل، آنان  را در شمار گروه های پرخطر، مشمول اولویت برای دریافت واکسن قرار دهند.»