وضعیت آموزش در جهان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • مروری بر وضعیت فعلی آموزش در جهان

    مروری بر وضعیت فعلی آموزش در جهان

    با شیوع کووید-۱۹ به طور کلی جامعه آموزشی کشورها در وضعیتی اضطراری قرار گرفت و نظام‌های آموزشی در برابر سناریویی پیش بینی نشده و بی‌سابقه قرار گرفتند و برای نخستین بار همه کشور ها چه فقیر و چه غنی و چه توسعه یافته و چه درحال توسعه با مشکلی واحد روبرو شدند.