پنجره جمعیتی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • فرصتی کوتاه تا بسته شدن پنجره جمعیتی کشور

  فرصتی کوتاه تا بسته شدن پنجره جمعیتی کشور

  انسان سالم محور توسعه پایدار در جامعه بوده و سرمایه‌های انسانی هستند که اقتصاد را تقویت کرده و امنیت را در یک جامعه برقرار می‌کنند ،جمعیت عامل توسعه و اقتدار ملی است و توجه به جمعیت و ساختار آن باید در اولویت همه اقدامات و سیاست‌ها قرار گیرد.

 • پنجره جمعیت ایران ۲۵ سال دیگر باز است

  یک مسئول:

  پنجره جمعیت ایران ۲۵ سال دیگر باز است

  رئیس گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه اگر در کشوری بیش از ۷۰ درصد از جمعیت بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال باشند، آن کشور از فرصت پنجره باز جمعیتی برخوردار است، گفت: در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۲۵ پنجره جمعیتی باز است.