پژوهش های دانشگاهی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پژوهش‌های دانشگاهی به کمک صنعت نفت می‌آیند

    پژوهش‌های دانشگاهی به کمک صنعت نفت می‌آیند

    به تازگی و با امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی، مطالعه نیمی از ذخایر هیدروکربوری کشور به دانشگاه‌ها سپرده شد. وزیر نفت معتقد است با امضای این قراردادهای پژوهشی، پیوند ناگسستنی میان دانشگاه و صنعت شکل گرفته است. در این گزارش به جزئیات قراردادها و سابقه‌ی همکاری صنعت نفت با دانشگاه‌ها نگاهی کرده‌ایم.