کلاغ‌ پر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • از بین رفتن بسیاری از خاطرات جنگ

    از بین رفتن بسیاری از خاطرات جنگ

    مهدی رسولی با تأکید بر اهمیت ثبت خاطرات رزمندگان می‌گوید: بسیاری از اعضای خانواده نسل ‌جنگ و افرادی که با موضوع جنگ درگیر بوده‌اند، در حالِ حذفِ از جامعه‌ هستند و متاسفانه بسیاری از خاطراتِ شفاهی و کتبی آن‌ها نیز در حالِ از بین‌ رفتن است.