کینه توزی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • وقتی‌ کینه‌توزها رفتار خود را عادلانه می‌دانند!

    وقتی‌ کینه‌توزها رفتار خود را عادلانه می‌دانند!

    ما در عصری مملو از کینه‌توزی زندگی می‌کنیم. خشم فراگیر در شبکه‌های اجتماعی به کینه‌توزترین کاربران اعتبار می‌بخشد. در چارچوب سیاسی افراد به خاطر کینه‌ای که از یک شخص یا گروه دارند به دیگری رأی می‌دهند. در فضای اجتماعی کسانی که احساس سرکوب‌شدن می‌کنند، حاضرند حتی به قیمت آسیب‌دیدن خود، سرکوبگران را تنبیه کنند، اما این کینه‌توزی در عمل تا چه حد اثربخش است؟ آیا واقعاً می‌توان با تنبیه، سرزنش و تلافی جامعه‌ای عادلانه‌تر ساخت؟