گويش

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • گویش بوشهری، آش درهم‌جوشی از معنا و ساختار!

    گویش بوشهری، آش درهم‌جوشی از معنا و ساختار!

    زبان به ‌عنوان معرف بخش مهمی از هویت و اصالت انسان و نظامی وابسته به فرهنگ‌ یک جامعه، همواره در دوران مختلف از دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی تاثیر پذیرفته است. مراودات تجاری، مهاجرت، جنگ، استعمار و سیطره‌ی سیاسی از جمله مهمترین علل و عوامل این دگرگونی‌ها هستند که نقشی اساسی در استحاله‌ی زبانی دارند.

  • میراثی که در کلاب‌هاوس به‌جا می‌ماند

    میراثی که در کلاب‌هاوس به‌جا می‌ماند

    پلتفرمی که کاربرانش را تنها به سخن گفتن وامی‌دارد، شاید آخرین تریبونی باشد برای شنیده شدن صداهایی بعضا در حال انقراض که یا فراموش شده یا به تمسخر گرفته شده‌اند.