یاسین اوکتای، رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.